Euro Village Silesia S.A.
EVS Network Investments
& Innovations

Oferta

Twoja droga do sukcesu!
Pracownia Projektowa

Jesteśmy zespołem projektowym otwartym na każde wyzwanie. Naszą specjalizacją jest budowa europejskiej sieci osadniczej.

Obrót kapitałem

Do tej pory zrealizowaliśmy setki przedsięwzięć związanych z obrotem, zarządzaniem i komercjalizacją nieruchomości. Rozpoczęliśmy także działalność handlową.

Dotacje Europejskie

Najlepsze wyniki w programowaniu unijnym osiągane są dzięki kompleksowej obsłudze i unikalnej wiedzy naszego zespołu. Z nami otrzymają Państwo dostęp do bazy ponad 2000 projektów służących realizacji wszystkich celów.

Plany inwestycyjne

W Euro Village Silesia nie uznajemy standardowych rozwiązań. Każdy z naszych klientów ma wyraźnie sprecyzowane potrzeby, które mogą być zrealizowane tylko dzięki stworzeniu indywidualnej strategii inwestycyjnej.

O Nas

Dzięki nam „zawsze do usług” przestaje być powiedzeniem i staje się obietnicą marki.
Kto się nie rozwija, ten się zwija.

Euro Village Silesia tworzy zespół specjalistów oraz konsultantów posiadających kluczową wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia oraz realizacji projektów gwarantujących uzyskiwanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji Przewagą konkurencyjną, a zarazem potencjałem projektów inwestycyjnych realizowanych przez Euro Village Silesia jest synergia unikalnej i interdyscyplinarnej wiedzy doświadczonych projektantów oraz młodej kadry menedżersko – inżynierskiej o wysokich kwalifikacjach.
Zespół Euro Village Silesia S.A posiada Licencję nr 6582 na pośrednictwo w obrocie nieruchomości wydaną w styczniu 2007r.

  • Odrębnych studiów wykonalności
  • mln €

    pozyskanych funduszy w obrębie subregionu zachodniego województwa śląskiego

  • % Skuteczność

    w zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie

Realizacje

Aby uzyskać więcej informacji kliknij "Realizacje" w menu nawigacyjnym.
Bazylika NMP
Studium wykonalności. Bazylika NMP. Prace remontowe, konserwatorskie, konserwatorskie i założenie nowej polichromii kościoła.
Całkowity koszt inwestycji: 1.159.740,00 zł
Uzyskane dofinansowanie:
869.805,00 zł
Dotacja 75% kosztów inwestycji ogółem.
Hala widowiskowo-sportowa
Studium wykonalności budowy hali widowiskowo-sportowej.
Całkowity koszt inwestycji: 3.941.820,22 zł
Uzyskane dofinansowanie: 2.956.365,16 zł
Dotacja 75% kosztów inwestycji ogółem.
Pompownia – oczyszczalnia ścieków
Studium wykonalności dla realizacji prac budowlanych.
Całkowity koszt inwestycji:
4.598.978,83 zł
Uzyskane dofinansowanie:
3.449.234,13 zł
Dotacja 75% kosztów inwestycji ogółem.
Budowa sali gimnastycznej
Studium wykonalności – Rozbudowa Szkoły podstawowej – budowa sali gimnastycznej wraz z częścią szatniową oraz infrastrukturą zewnętrzną
Całkowity koszt inwestycji:
3.892.200,00 zł
Uzyskane dofinansowanie:
2.919.200,00 zł
Dotacja 75% kosztów inwestycji ogółem.

Zapraszamy do współpracy!

Baza Wiedzy

Kontakt